In dit interview hebben wij de eer om met Simon van Genderen te spreken, werkzaam bij de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en regisseur van het Nijmeegse Sportakkoord. Benieuwd hoe Simon denkt over de invloed van de fysieke omgeving op beweging en gezondheid? Lees dan snel verder. 

Achtergrond Simon van Genderen

Simon van Genderen is werkzaam aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is betrokken als onderzoeker bij het zwaartepunt Fair Health. Daarnaast is hij werkzaam als regisseur van het Nijmeegs Sportakkoord en daardoor betrokken bij onder andere beweegstimulering in Nijmegen, én hij sluit zich ook aan bij het platform van Nijmegen Groen, Gezond en in Beweging

Simon zet zich in  voor een sociale omgeving, waarbij gelijke kansen op een gezond leven binnen de HAN zichtbaar zijn. 

Fair Health bij de HAN

Fair Health zet zich door onderzoek en onderwijs in voor het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen in de samenleving. Bij de HAN zijn er drie zwaartepunten: slim, schoon en sociaal. “Ik werk met fair health, het sociale zwaartepunt, aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden.”. 

Het belang van stimuleren van beweging voor de gezondheid in de openbare ruimte

Volgens Simon is het van belang dat de omgeving geheel in orde is. Hierbij wordt gedacht aan het veiligheidsaspect zoals fietspaden en die stoepen, bijvoorbeeld die goed in orde zijn om platforms zoals QR-FIT toegankelijk te maken voor bewoners. Simon geeft als voorbeeld: “Je kunt bijvoorbeeld wel een fantastische vereniging hebben met alle faciliteiten van dien, maar als de mensen daar niet op een veilige manier kunnen komen (door een gevaarlijke weg over moeten) dan is het een blokkade om daar te komen.”

Hier zie je dat professionals uit het sociale domein samen aan de slag kunnen met professionals uit het ruimtelijke domein. Binnen de HAN stimuleren zij deze ontmoeting ook bij hun studenten en medewerkers van bijvoorbeeld social work en bouwkunde. Hij geeft aan dat er met civiele bouwkunde moet worden bepaald hoe een woonwijk nu zo ingericht kan worden, zodat er optimaal gebruikgemaakt kan worden van kansen om mensen een gezond leven te gunnen. Hierbij gaat het ook om preventie en lifestyle en niet alleen om sport. 

Het wordt namelijk de komende jaren een grote uitdaging voor de steden en dorpen om een gezonde leefomgeving te creëren. “Waarbij onder andere de beweegvriendelijke leefomgeving een plek krijgt.”

De invloed van de fysieke omgeving op het gedrag en de gezondheid van de mens

Simon ziet de fysieke omgeving als directe invloed op het gedrag en de gezondheid. Het is volgens hem namelijk gewoon bekend dat als je meer groen in je omgeving hebt, je in principe gelukkiger bent en hoe gezonder jij ook kunt worden. “Omdat dat energie uitstraalt, daar kun je van op aan dat als je een mooi bos hebt, dat nodigt uit.” Daarom hebben zij de bewuste keuze gemaakt voor het platform Nijmegen Groen, Gezond en Beweging. 

De sociale en ruimtelijke initiatieven moeten met elkaar worden verbonden. Deze ruimtelijke en sociale initiatieven zijn twee gescheiden werelden. De bouwkundige kant spreekt volgens Simon een andere soort taal met andere waarden, dan de sociale kant. “En ja, dat is nu de uitdaging van gemeenten en alle partijen die eromheen zitten waaronder: GGD’s, hogescholen en universiteiten. Maar ook zorginstellingen om daar elkaar te gaan versterken.”

Bredere kijk op de gezondheid

Sommige gemeenten proberen alleen met sport een integratieprobleem of overgewicht probleem op te lossen. Terwijl andere gemeenten juist op weg zijn naar een bredere visie dan alleen sport en bewegen. Simon zegt dat er bij sommige gemeenten maar op één gebied de focus wordt gelegd en dat maakt het een probleem. “En juist de uitdaging is om naar een bredere visie van gezondheid te gaan. Bekijk hiervoor de ontwikkelingen van het Gezond en Actief Leven Akkoord.” 

Simon kaart hiermee het ‘Institute for Positive Health’ van Machteld Huber aan. Dit instituut heeft volgens Simon een goede definitie van positieve gezondheid bedacht. Het geeft namelijk een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert. “Vanuit de sportsector moet je begrijpen dat je een onderdeel bent van de puzzel”. Het is daarom erg belangrijk dat de gezondheid van meerdere kanten aangepakt moet worden. Er zijn verschillende macro, meso en micro factoren die een invloed uitoefenen op de gezondheid van het individu. “Wanneer de omgeving omringd is met snackbars, kun je niet verwachten dat mensen sneller grijpen naar gezond eten”, aldus Simon van Genderen.

QR-FIT als initiatief

Simon vindt dat een concept zoals QR-FIT zich dienstbaar moet kunnen opstellen en beseffen in welke leefwereld de uiteindelijke personen zich bevinden. Hij vind het een geweldige kans om te kijken hoe toegankelijk het voor mensen is om er echt gebruik van te maken. 

Zoals Simon al eerder aangaf is het ‘wicked problem’ een grote puzzel met allemaal samenhangende onderdelen en hij vindt dat QR-FIT hier zeker een onderdeel van de puzzel kan zijn. Hier praat hij over het stukje toegankelijkheid. Door het beeld en geluid op verschillende manieren aan te bieden. Door mensen met een specifieke aandoening te helpen door daar een specifiek toegankelijk beweegprogramma voor te maken. “Nou dat zijn natuurlijk kansen waar mensen die overbelast zijn, dat hoor ik veel vanuit de zorg, jullie voor kunnen gebruiken en kunnen inzetten.” “Nou en dan heb je uiteindelijk een win-win situatie, want dan profiteert niet alleen QR-FIT, maar ook de zorgpartner en uiteindelijk de cliënten profiteren daarvan.” 

Ook benieuwd naar QR-FIT?

Lijkt het jou ook zo’n goed idee om gebruik te maken van het QR-FIT beweegplatform in jouw omgeving? Ga dan naar www.qr-fit.nl/gemeenten voor meer informatie. Door het laagdrempelige  beweegaanbod van QR-FIT, kan iedereen snel en gezond in beweging komen én blijven!