In dit interview hebben we de eer om te spreken met Joris Maier, een buurtsportcoach coördinator in de gemeente Neder-Betuwe en gemeente Buren. Daarnaast is hij ook JOGG regisseur in deze gemeenten. Joris Maier is een expert op het gebied van het realiseren van een gezonde leefomgevingen voor kinderen en heeft veel ervaring en kennis opgedaan in de loop van zijn werk in deze sector.

In deze blog zal je veel te weten komen over Joris Maier zijn ervaringen, opvattingen en inzichten over een gezonde samenleving. 

Achtergrond Joris Maier

Joris Maier heeft 10 jaar geleden zijn opleiding Sport en Gezondheidsmanagement (tegenwoordig: Sportkunde) afgerond. Omdat deze opleiding een zeer brede opleiding is en Joris zichzelf graag als verbinder ziet om verschillende groepen bij elkaar te brengen, is hij in de rol van buurtsportcoach gekropen. Zowel in de gemeente Buren als in Neder-Betuwe. 

In de afgelopen jaren is Joris gerold naar de functie van buurtsportcoach coördinator. Hierbij focust Joris zich voornamelijk op contacten binnen gemeenten en is hij de spin in het web als het gaat om het activeren van mensen tot beweging. Daarbij is hij bezig met het afstemmen van beleid, van doelstellingen en het maken van jaarplanningen. Daarnaast is Joris sinds een aantal jaar actief als  JOGG regisseur. “In die rol ben je eigenlijk een soort aanjager of kartrekker om de omgeving, voornamelijk rondom jeugd, gezonder in te richten. Zodat voor deze doelgroep de gezonde keuze makkelijk te maken is en dat dit ook goed gestimuleerd wordt.”

Wat is en doet JOGG?

JOGG maakt de leefomgeving waarin kinderen veel komen gezond. Hierbij kun je denken aan plekken als thuis, in de buurt, op school, vrije tijd, sport, werk en media. Dit doen zij door te werken vanuit zes essentiële voorwaarden: Politiek-bestuurlijk draagvlak, Publiek-private samenwerking, Gedeeld eigenaarschap, Verbinding preventie & zorg, Communicatie en Monitoring & evaluatie. Deze 6 essentiële voorwaarden vormen de basis van alle activiteiten die worden uitgevoerd door landelijke en regionale netwerken van beleidsmakers, professionals en alle volwassenen waarmee de kinderen opgroeien.

De gemeente kiest er zelf voor om een JOGG gemeente te worden. Joris Maier vertelt dat hij deze rol als JOGG regisseur heeft in de gemeente Buren en Neder-Betuwe. Hij zorgt ervoor dat de ambities en doelstellingen met betrekking op JOGG in de gemeenten worden uitgevoerd en behaald. 

Welk onderdeel van JOGG vindt Joris het interessantst?

Het geen wat Joris het interessantst vindt aan JOGG is het betrekken van de jeugd in dit onderwerp en hoe je het beste ouders kunt betrekken bij dit soort vraagstukken. “Als je hier aan denkt kom je vaak terecht bij scholen, omdat dit toch de vindplekken zijn van de kinderen.” Maar volgens Joris is het van belang niet blind te staren op scholen, omdat die al zoveel dingen te doen hebben en dus weinig tijd hierin kunnen steken. 

Hij denkt eerder aan speeltuinen, speel- en beweeg plekken, trapveldjes, de thuisomgeving en rondom een huis. “Hoe kun je er nou voor zorgen dat kinderen in deze gebieden ook gestimuleerd worden om die gezonde keuze te maken? Dat vind ik erg interessant.”

Wat denkt Joris dat er nodig is om de sociale en fysieke omgeving gezonder te maken?

Hij denk dat voornamelijk de jeugd gestimuleerd en geprikkeld moet worden om in beweging te komen. Dit tijdperk is gedigitaliseerd, hij merkt dat veel kinderen toch wel de beeldschermen opzoeken. Hiermee bedoelt hij televisie, computer en mobiel. Deze ongezonde keuze is gemakkelijk en binnen handbereik voor de kinderen. Joris wil daarom in de toekomst toch graag steeds meer jeugd proberen te stimuleren om weer te gaan buiten spelen, bewegen en te sporten net zoals vroeger. “Vroeger toen ik met mijn ouders naar de camping ging, stond ik de hele dag te badmintonnen, te voetballen, te vissen en zelfs hutten te bouwen”.

Wat betreft de fysieke omgeving is Joris een voorstander van het maken van eigen keuzes. Hij heeft namelijk gemerkt dat het verbieden van bepaalde dingen of het verbannen van cafetaria’s niet gaat werken. “Ik vind dat mensen zelf die keuze moeten kunnen maken”. Hij is er wel achter gekomen dat er bij sommige mensen gewoon een stuk kennis ontbreekt. Zij weten waarschijnlijk niet wat de effecten zijn van te veel ongezond voedsel of te weinig beweging. Maar ook te weinig kennis over de balans tussen energie-inname en uitgaven. “En ik denk, als dat op orde is, dan is het ook prima om die ongezonde keuze in die fysieke omgeving nog wel te hebben.”

Maar anderzijds denkt Joris wel dat gezondere keuzes prominenter in beeld zouden moeten zijn. Als voorbeeld neemt hij de sportkantines en de schoolkantines, waarbij het belangrijk is dat alle gezonde artikelen op oog- en grijphoogte staan en alle ongezonde artikelen wat minder prominent in beeld. 

Als de gezonde keuze ook wat goedkoper zou kunnen wordt dit al helemaal aantrekkelijker. Want helaas is dit nog steeds duurder dan de meeste ongezonde artikelen. Voor de mensen die het wat minder hebben is de keuze dan snel gemaakt. 

De omgeving waar je opgroeit heeft grote invloed op je gezondheid

Joris legt uit dat de omgeving rondom jeugd in plattelandsdorpen heel anders kan en moet worden gestimuleerd dan voor de jeugd in steden. Wanneer je in een dorp woont met maar 100 inwoners waarin maar één basisschool staat en soms niet eens een sportvereniging, een buurtwinkel of een kerk, dan ligt de discipline heel hoger om in beweging te komen dan bijvoorbeeld in de steden Arnhem of Nijmegen. In deze grotere steden heb je op elke straathoek wel een speel- of beweegplek en het barst van de buurtsportcoaches en sportverenigingen.

Hij neemt ook als voorbeeld de familie van het kind: Ouders, oudere broers of zussen en opa’s en oma’s moeten ook het goede voorbeeld geven. Als zij inactief of heel passief zijn dan helpt dit niet mee aan de gezondheid van het kind. 

Vragen over de leefomgeving die van invloed zijn op de gezondheid van een kind, die bij Joris op spelen zijn:

  • Waar groeit een inactief persoon op? Op het platteland of in een stad?
  • Zijn er sportverenigingen in de leefomgeving?
  • Is er ook een basisschool in de buurt?
  • Wat doet die basisschool aan het stimuleren van spelen en bewegen? 
  • Hoe ziet het bewegingsonderwijs eruit? Is er een beweegmethode?

Het belang van een lokaal netwerk

Om een hogere beweegparticipatie en dus een gezondere samenleving te kunnen realiseren, is een goed lokaal netwerk erg belangrijk vertelt Joris. “Ik kan dit absoluut niet alleen, mijn netwerk is hierin super belangrijk!”. 

In zijn rol als buurtsportcoach coördinator en JOGG regisseur, is hij voornamelijk een verbinder.

Hij geeft als voorbeeld: “Iedereen is druk met z’n eigen ding. Een directeur van een basisschool is druk om het team op de been te houden en om ieder kind een vertrouwde plek te geven op school. Maar bijvoorbeeld ook een huisarts die is bezig met symptoombestrijding. Iemand met keelpijn krijgt antibiotica en iemand die niet in slaap valt krijgt hiervoor slaappillen. Maar puntje bij paaltje, niemand zoekt er wat achter. Het beste is om dingen te voorkomen of met elkaar samen te brengen” Wat hij hiermee wil zeggen is dat de rol van een buurtsportcoach en JOGG regisseur hier juist tussen kan bewegen. Dit zorgt ervoor dat deze mensen in een gemeente met elkaar verbonden worden en elkaar versterken. Wanneer er zo’n netwerk ontstaat, ontzorg je elkaar en vul je elkaar aan en dat helpt volgens Joris mensen echt verder! 

Joris zijn mening over het beweegplatform van QR-FIT

Zoals al eerder in deze blog ten sprake is gekomen, zitten kinderen van nu steeds vaker achter beeldschermen. Joris geeft aan dat het goed is om te kijken wat er speelt in de 

belevingswereld van de kinderen en de jeugd. “Door dit schermgebruik zie je steeds meer Gamification, dit zou een goed middel kunnen zijn om te zorgen dat kinderen ook echt in beweging komen.”  Hij ziet die optie als zeer interessant, maar bijvoorbeeld ook belonen en prikkelen zodat het echt uitdagend wordt en dat mensen toch echt naar buiten gaan om dat rondje te maken. 

Het concept van QR-FIT laat mensen op een laagdrempelige manier in beweging komen door middel van beweegroutes met QR-codes. “QR-FIT is een mooi middel om de omgeving beweegvriendelijker te maken en te stimuleren om meer te bewegen. Dit zonder dat je allerlei toestellen en apparaten aanschaft die duur zijn qua aanschaf, maar ook qua onderhoud.”

Joris vindt dat het multifunctionele inzetbare van het beweegplatform een groot voordeel is. 

QR-FIT wil iedereen activeren en motiveren om in beweging te komen op een laagdrempelige manier. Hij geeft aan dat het een mooie uitdaging is, om de doelgroep die nog inactief is te activeren tot beweging. 

Naast dat Joris QR-FIT goed vindt aansluiten om jeugd te activeren, ziet hij ook een zeer positieve koppeling met mensen die werkzaam zijn op bedrijventerreinen. “Tijdens de lunchwandeling kan je deze mensen goed verleiden om toch aan die beweegnorm te voldoen. Dit aan de hand van QR-FIT”. Beweging zorgt voor energie en goede concentratie. Dit ziet hij als een zeer positief effect op werkprestaties en een hele goede reden om tijdens bijvoorbeeld een lunchpauze even actief te zijn door middel van QR-FIT.

Ook benieuwd naar QR-FIT?

Lijkt het jou net zo’n goed idee als Joris om gebruik te maken van QR-FIT in jouw gemeente? Kijk dan snel op www.qr-fit.nl/gemeenten voor meer informatie. Door het op maat gemaakte beweegaanbod van QR-FIT, met verschillende niveaus, is het voor iedere inwoner toegankelijk om te beginnen met bewegen!