In dit interview spreken we huisarts Van Herwaarden over zijn kijk op valpreventie en op welke manieren het beweegplatform en het valpreventie traject van QR-FIT hier op aansluit.

Wat zijn de gevolgen van vallen?

“Wanneer er mensen vallen, heeft dat gevolgen op meerdere vlakken”, zegt huisarts Van Herwaarden. Niet alleen vergroot een val de kans op botbreuken, ernstige kneuzingen en andere problemen met het lichaam. Er volgt natuurlijk ook een periode waarin je niet optimaal kunt functioneren. De revalidatie na zo’n incident is intensief. Echter, wat vaak over het hoofd wordt gezien, zijn niet enkel de fysieke gevolgen, maar ook de psychologische impact.

Na een val, vooral als dit gepaard gaat met een breuk of zware kneuzing, ontstaat vaak een angst om opnieuw te vallen. Deze angst kan leiden tot verminderde mobiliteit en een terughoudendheid om te bewegen. Hoewel er hulpmiddelen beschikbaar zijn, zoals rollators, looprekken en stokken, kan de psychologische drempel om opnieuw te vallen de fysieke mobiliteit beperken.

En dan heb je nog een derde consequentie,” gaat huisarts Van Herwaarden verder. “Doordat mensen minder mobiel zijn, gaan ze minder vaak het huis uit en dus heeft het ook een sociale consequentie dat mensen vaak wat vereenzamen en daardoor dus ook, ja, weer geestelijke problemen krijgen.”

Het is een kettingreactie die de sociale interactie van een persoon verstoort en uiteindelijk hun algehele welzijn aantast. Het blijkt dat de gevolgen van een val veel dieper reiken dan alleen lichamelijk letsel.

“Dus het heeft effecten op meerdere vlakken dan dat men in eerste instantie zou denken”, benadrukt Van Herwaarden. Het is duidelijk dat vallen niet alleen een kwestie is van fysieke ongemakken. Het heeft een domino-effect dat de gehele levenskwaliteit van een persoon kan veranderen. 

Hoe kun je het vallen voorkomen?

Vallen is te voorkomen door regelmatig oefeningen te doen en in beweging te blijven. Onze spiermassa neemt af tijdens het ouder worden. Dit is helaas niet tegen te gaan, maar je kunt het wel vertragen. Dit kunnen we het beste doen door regelmatig spieroefeningen te doen die onze spiermassa zo goed mogelijk intact houden. Naast het voorkomen van vallen heeft dit ook andere voordelen, zoals een betere conditie en minder kans op hart- en vaatziekten. 

Huisarts Van Herwaarden voegt hieraan toe: “Zelfs je luchtwegen worden er beter van. Door bewegen zie je dat je beter gaat doorademen, wordt je conditie beter, kun je meer naar buiten toe, kun je zelf je boodschappen nog blijven doen, en heb je contacten met andere mensen. Dus blijf je ook geestelijk langer fit.” 

Het belang van valpreventie bij vallen

Echter, wat we eveneens weten, is dat het aantal ouderen de komende jaren aanzienlijk zal toenemen. Op dit moment zijn er ongeveer zeven werkende mensen voor elke oudere, maar tegen 2040 wordt verwacht dat dit waarschijnlijk zal dalen tot slechts één tot drie werkende mensen per oudere.

De implicaties zijn duidelijk: er zullen aanzienlijk minder mensen beschikbaar zijn om zorg te bieden aan een groeiende populatie kwetsbare ouderen. Dit benadrukt het belang van het behoud van een goede gezondheid, zodat ouderen zelfstandig kunnen blijven functioneren. Het vermogen om dagelijkse taken uit te voeren, zoals boodschappen doen en persoonlijke verzorging, vermindert de druk op de zorgsector en andere faciliteiten.

Wandelen op zich is al een gezonde bezigheid, maar stel je eens voor dat je tijdens je wandeling extra dimensie kunt toevoegen. “Het is mooi om onderweg bij verschillende paaltjes, die QR-FIT heeft neergezet,  oefeningen uit te oefenen.” Hier kun je gerichte oefeningen doen om je spieren, balans en coördinatie te verbeteren, en zelfs je zenuwstelsel een extra stimulans te geven. “Om alles nog eens een keer extra te oefenen”, aldus huisarts Van Herwaarden. Deze oefeningen zijn op zichzelf niet inspannend genoeg om je uitgeput te laten voelen. Ze zijn eerder bedoeld als een betrokken activiteit, die van groot belang blijkt te zijn om je spierkracht en balans te ontwikkelen. Door deze oefeningen kun je de kans op vallen verkleinen en ben je in staat om je wandelroutes zelfverzekerd af te leggen.

QR-FIT ontwikkelingen rondom valpreventie en inclusief bewegen

Vanaf nu kun je met de QR-FIT app zelf je wandelroutes uitstippelen en daarbij dus ook oefeningen instellen die je tijdens je route kunt uitvoeren. Huisarts Van Herwaarden is enthousiast over de nieuwe ontwikkelingen en zegt er het volgende over: “Wat is er nou mooier dan met twee of drie personen zo’n wandeling te doen en ondertussen onderweg op een aantal van die oefeningen te doen? Sociaal is het alleen maar positief, je hebt contacten met andere mensen, en je spieren en conditie worden er beter van, dan heb je een win-winsituatie!

Ik denk dat QR-FIT echt een mooie methode is om valpreventie onder de aandacht te brengen bij belangrijke doelgroepen, dus niet alleen bij senioren met een verhoogd valrisico, maar ook die doelgroep daaronder, de volwassenen. 

Dus dat volwassenen echt al werken aan stabiliteit, kracht, weerbaarheid, zodat de valincidenten tot het verleden gaan behoren, en dat mensen eigenlijk niet weten dat ze met valpreventie bezig zijn, maar het geïntegreerd wordt in hun dagelijks leven.” 

Voor meer informatie over valpreventie kun je contact opnemen met één van onze experts of ons interview met fysiotherapeut Rogier Rozenbrand lezen!