In Nederland is de aandacht voor gezondheid/vitaliteit de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Ook is te zien dat er meer behoefte is aan laagdrempelig bewegen, bewegen in de openbare ruimte en gecombineerde leefstijlinterventies. Gemeenten kunnen hier een belangrijke rol in spelen, maar hoe maak je hier budget voor vrij? In deze blog gaan we dieper in op de mogelijkheden om budget vrij te maken voor initiatieven die bijdragen aan de gezondheid/vitaliteit van inwoners. 

Een toenemende trend

Mede door de corona pandemie is gebleken dat gezondheid en vitaliteit extra belangrijk zijn. De trends rondom dit thema zijn dit jaar dan ook zichtbaar in de maatschappij. Zeker nu thuiswerken een blijvertje is gebleven en je tegenwoordig met allerlei slimme gadgets al je beweegdoelen en gezondheid kunt bijhouden is de vraag naar nieuwe initiatieven toegenomen. 

De gemeente zou hierbij een belangrijke rol kunnen spelen door vanuit meerdere budgetteringsmogelijkheden te kijken naar beweegconcepten die inzetten op meer lichaamsbeweging en een gezonde leefstijl. Een pijnpunt in deze discussie is dat gemeenten vaak niet precies weten hoe zij hier budget voor vrijgemaakt krijgen. Dit is dan ook niet gemakkelijk aangezien hier niet specifiek budget voor wordt vrijgemaakt. Er zijn echter wel genoeg mogelijkheden om budget te krijgen voor initiatieven rondom gezondheid en vitaliteit.

Budget mogelijkheden

De budget mogelijkheden voor dit soort initiatieven reiken namelijk verder dan enkel het sportbeleid of sportakkoord. Er zijn verschillende manieren om beweegconcepten te financieren met budgetten uit een aantal invalshoeken. De eerste daarvan is WMO. Deze invalshoek staat voor meedoen in de maatschappij, ofwel inclusiviteit. Door sport- en bewegen in te zetten op een toegankelijke manier kan WMO budget gebruikt worden om dit te ondersteunen. Om dezelfde reden kan er via Participatie ook budget vrij worden gemaakt. 

Ook Openbare ruimte is een invalshoek die sport- en beweeginitiatieven kan ondersteunen. Dit kan wanneer deze initiatieven in de openbare ruimte kunnen worden aangeboden. De laatste invalshoek dat de initiatieven kan ondersteunen is gezondheid. Als een initiatief zodanig bijdraagt aan de gezondheid van de bevolking kan deze onder het budget voor Gezondheid vallen. Verder zijn er verschillende mogelijkheden vanuit het preventieakkoord om in te zetten op meer lichaamsbeweging! 

Het aanbieden van laagdrempelig beweegaanbod is essentieel om verschillende doelgroepen mensen in beweging te brengen. Het inclusief bewegen en het bewegen in de openbare ruimte zijn dan ook belangrijke ambities waarop ingespeeld kan worden. Het in beweging brengen van mensen in de buitenlucht zorgt niet alleen voor een hogere sportparticipatie maar zorgt er ook voor dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het laatste zorgt ervoor dat door laagdrempelig beweegaanbod in de openbare ruimte WMO-kosten verlagen.

In beweging met QR-FIT

QR-FIT biedt laagdrempelig functioneel en uniek beweegaanbod waardoor inwoners in beweging kunnen komen en aan de NNGB-norm voldoen. Door de beweegroutes creëert jouw gemeente een beweegvriendelijke omgeving waarbij een ieder op zijn of haar eigen niveau kan bewegen. Door de QR-FIT communities kunnen inwoners naast laagdrempelig bewegen ook elkaar ontmoeten! 

Wil jij met je gemeente budget inzetten om bij te dragen aan een gezonde en vitale samenleving, en wil je dit doen door laagdrempelig en toekomstbestendig beweegaanbod aan te bieden? Neem dan contact op met QR-FIT via info@qr-fit.nl of download de brochure op www.qr-fit.nl/gemeenten.