Door de dubbele vergrijzing in Nederland neemt het aantal senioren aanzienlijk toe in de komende jaren. Om deze reden is het essentieel om aandacht te besteden aan valpreventie, een veelgenoemd begrip in de zorg en binnen gemeenten. Maar wat is valpreventie nou eigenlijk en waarom is het belangrijk? Meer hierover in deze blog! 

Wat is valpreventie? 

Valongelukken zijn de meest voorkomende oorzaak van verwondingen bij mensen van 65 jaar of ouder. Bijna de helft van alle valongelukken veroorzaakt verwondingen als hersenletsel of botbreuken. Steeds meer mensen hebben zorg nodig nadat ze zijn gevallen. Valpreventie is het verminderen of voorkomen van valongevallen bij senioren door risicofactoren te behandelen of aan te passen. 

Waarom is het belangrijk? 

Een val van een cliënt heeft vaak grote gevolgen. Bijna de helft van het aantal valongelukken gaat met letsel gepaard. Ouderen kunnen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Het aantal mensen dat overlijdt na een accidentele val is volgens het CBS gestegen. Gemiddeld dertien per dag, waarvan grotendeels ouderen (tachtig jaar of ouder). Ook binnen het aantal dodelijke ongevallen telt een accidentele val zwaar, maar liefst 8 van de 10 dodelijke ongevallen zijn een accidentele val. Het voorkomen van een val is dus belangrijk.

Vallen leidt tot hoge kosten en hoge werkdruk

Valincidenten en valpreventie in de zorg staan hoog op de agenda binnen deze sector. Zo ook in verpleeghuizen waar gemiddeld twee valincidenten per bed per jaar plaatsvinden. Bij ongeveer een derde van de valincidenten is sprake van letsel. Voor een afdeling met 12 bedden leidt dit tot een kostenpost van ruim €60.000 per jaar. Redenen genoeg om ook hier het risico op valincidenten te reduceren.

Valpreventie in de zorg

Als mensen zijn gevallen of een hoog valrisico hebben komen ze terecht in een erkende valpreventie-interventie. De zorg bij valpreventie bestaat uit 3 onderdelen: de valrisicotest wat een test is om te bepalen of een oudere een hoog valrisico heeft, de valanalyse om de oorzaken van een hoog valrisico te analyseren (bijv. minder spierkracht en evenwichtsproblemen, slecht zien, angst om te vallen) en een advies op maat om het valrisico te verkleinen. 

Veel valongevallen gebeuren in en om de woning. Vooral trainingsprogramma’s die zijn gericht op het verbeteren van evenwicht, lopen en spierkracht verminderen het aantal valongevallen. De valrisicotest en de valanalyse kunnen worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. De valanalyse wordt uitgevoerd door de huisarts of een vergelijkbare  zorgverlener. 

Valpreventie binnen gemeenten

Sommige onderdelen van valpreventie kunnen worden geregeld door de gemeente. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. 

Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de borging van valpreventie. Het is zaak dat senioren na het afronden van een erkende interventie doorverwezen kunnen worden naar een structureel aanbod om te werken aan een laag valrisico. Ook zijn gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve gedeelte, ervoor zorgen dat senioren met een laag en matig valrisico geen hoog valrisico krijgen. Dit gebeurt vaak via een Buurtsportcoach. 

Ben jij benieuwd op welke manier QR-FIT samen met stakeholders in de gemeente zorgt voor duurzame borging van valpreventie? Neem dan voor meer informatie contact op via de website of stuur een mail naar info@qr-fit.nl