Het gaat slecht met de beweegnorm in Nederland. Overgewicht neemt toe, motorische vaardigheden nemen af en inwoners zitten steeds meer binnen door digitalisering (Ministerie van Algemene Zaken, 2022). Het wordt daarom steeds belangrijker dat mensen meer en beter gaan bewegen. Dit is uiteraard makkelijk gezegd, maar is dit in de huidige tijd nog wel zo makkelijk? Prijzen rijzen de pan uit en steeds meer mensen hebben moeite om maandelijks rond te komen. Dit maakt sporten en bewegen voor mensen met een lage sociaal-economische status (SES) bijna onmogelijk. In deze blog meer over mensen met lage SES en manieren om deze inwoners in beweging te krijgen. 

Weinig beweging onder inwoners met lage SES

Uit een onderzoek van Mulier Instituut (2020) blijkt dat maar 21% van de volwassenen met een lage SES wekelijks sport. Schrikbarend is dat 74% van de volwassenen met een hoge SES wekelijks sport. Opleiding en inkomen zijn een belangrijke factor in de grote spreiding binnen dit probleem.

Dat inwoners met een lage SES aanzienlijk minder bewegen dan inwoners met een hoge SES is meer dan duidelijk. Maar welke belemmeringen maken nou dat deze groep zo weinig beweegt en hoe kan een gemeente hierop inspelen?

Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen met lage ses

Het RIVM heeft onderzocht wat belemmeringen en drijfveren zijn van mensen met een lage SES om in beweging te komen. De diversiteit in deze belemmeringen en drijfveren is erg groot gezien de vele verschillen in culturele achtergrond. Hieronder een overzicht:

  • Bij mensen met een lage SES kan door mindere gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid en het niet fijn vinden van het aangaan van lange-termijn verbintenissen sport- en beweegdeelname worden belemmerd;
  • Een opeenstapeling van samenhangende belemmeringen die ten grondslag liggen aan hun sociaaleconomische positie, zoals een ongunstige financiële positie en weinig ondersteuning uit de directe sociale omgeving kan sport- en beweegdeelname belemmeren;
  • Het nut niet inzien van sporten en het hebben van andere prioriteiten kan de beweegdeelname belemmeren;
  • Ontspanning en het opdoen van sociale contacten kunnen drijfveren zijn om te sporten en te bewegen;
  • Bij mensen met een migratieachtergrond spelen culturele normen en waarden vaak een rol bij het sport- en beweeggedrag;  
  • Een gebrek aan beweeg ervaring vanuit de opvoeding en/of door weinig voorbeelden uit de sociale omgeving kan zorgen voor lagere sport- en beweegdeelname.

Manieren om belemmeringen weg te nemen 

Uit het onderzoek van RIVM zijn verschillende manieren beschreven hoe de genoemde belemmeringen kunnen worden weggenomen. Van belang is een wijkgerichte aanpak waarin het netwerk een belangrijke rol speelt. Door gebruik te maken van de kennis en kracht van lokale stakeholders kan de motivatie van de doelgroep makkelijker achterhaald worden, waardoor ook weer makkelijker op de motivatie kan worden ingespeeld. Door te werken met lokale stakeholders wordt de toenadering naar de doelgroep ook laagdrempeliger. Het aanbod op zich moet bestaan uit laagdrempelige opdrachten die ieder op zijn eigen niveau kan uitvoeren. Zo kunnen onzekerheden worden weggenomen en kan er een veilige beweegomgeving worden gecreëerd.

Ook inwoners met SES in beweging krijgen?

QR-FIT heeft een uniek beweegconcept ontwikkeld voor de openbare buitenruimte. Het concept is laagdrempelig, uitdagend en geschikt voor iedereen. Door samen te werken met lokale stakeholders en een doelgroepgerichte aanpak wordt er ingespeeld op de wensen en behoeften van de doelgroep. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Download de brochure of kijk voor meer informatie op https://qr-fit.nl/gemeenten.