Steeds meer gemeenten bieden de mogelijkheid voor inwoners om in de openbare ruimte te bewegen en zo gezond en fit te blijven. Van speelpleinen en fitnesstoestellen tot beweegtuinen met Calisthenics toestellen. Het begint bij de rol van de gemeente die de beweegtoestellen in de openbare ruimte faciliteert. Maar alleen de toestellen neerzetten is niet voldoende. Een toegankelijk en toch uitdagend programma voor alle leeftijdsgroepen is een belangrijke vervolgstap. Dit kan alleen door verschillende lokale samenwerkingen op te zetten met welzijnsorganisaties, verenigingen, buurtsportcoaches etc. In deze blog meer over verschillende mogelijkheden om beweegtoestellen beter te benutten en efficiënter in te zetten!

Dat in beweging komen en blijven van groot belang is, is inmiddels redelijk bekend. We zijn allemaal drukker, zitten vaker op onze computer of smartphone en nemen te weinig tijd om lekker buiten in beweging te zijn. Voor elke leeftijdsgroep is het van groot belang; voor kinderen is het de basis voor de rest van hun leven. Kinderen leren onder andere zo dat veel bewegen gezond voor je is en ontwikkelen hun sociale vaardigheden door te bewegen. Voor jongeren en jongvolwassenen legt het de basis voor hun toekomst. Ook voorkomt voldoende bewegen o.a. overgewicht en diabetes. Veel bewegen en sporten heeft ook een positief effect op het maken van gezonde keuzes (bijvoorbeeld in alcoholgebruik of rookgedrag). Daarnaast vermindert voldoende sporten en bewegen de kans op hart- en vaatziekten, wat o.a. van groot belang is voor volwassenen en senioren.

Het huidige gebruik van beweegtoestellen

“Een vragenrondje langs de Nederlandse gemeenten vertelt dat er met de inrichting van plekken met beweegtoestellen goede ontwikkelingen te melden zijn, maar dat er niet altijd optimaal gebruik van wordt gemaakt. De belangrijkste oorzaak is het gebrek aan samenwerking en een duidelijk geïntegreerd en laagdrempelig aanbod.”

De speeltoestellen worden door kinderen te weinig gebruikt. Dit is mede te wijten aan de sterke digitalisering van de samenleving. Anderzijds is buitenspelen voor kinderen niet zo ‘normaal’ meer als vroeger. Volgens NU.nl komt dit ook doordat kinderen een stuk minder vrije tijd hebben dan eerst. Ouders werken vaker lange dagen wat ervoor zorgt dat kinderen vaker bij de naschoolse opvang verblijven.

Daarnaast worden ook niet altijd en overal beweegtoestellen voor volwassenen en ouderen optimaal gebruikt. Mensen weten vaak niet welke oefeningen allemaal mogelijk zijn met bestaande toestellen, of zijn zij bang om de oefening verkeerd uit te voeren. Dit geldt ook voor de ouderen (55+) groep. Hier zit alleen nog een extra risicofactor aan vast. Wanneer zij een oefening verkeerd uitvoeren, is er een grotere kans op een blessure of blijvende schade.

NNGB – Nederlandse norm Gezond Bewegen

De NNGB of Nederlandse Norm Gezond Bewegen geeft een richtlijn voor een gezonde leefstijl als het gaat om beweging. Inmiddels is deze opgedeeld in drie leeftijdscategorieën. Hier gaat het om de groepen jongeren (4 tot 18 jaar), volwassen en ouderen (55+ jaar). Voor jongeren en volwassenen geldt een combinatie van matig-intensief bewegen, als wandelen of fietsen én lichamelijk actief zijn in de vorm van spierversterking. Voor volwassen is dit 5-maal per week een half uur en voor jongeren is dit zelfs 5-maal een uur! Ouderen bewegen volgens de NNGB voldoende door alleen het halfuur matig-intensief bewegen 5 keer per week aan te houden.

Efficiënter en effectiever benutten van beweegtoestellen

Het QR-FIT concept is geheel op maat te maken qua oefeningen/video’s. Door het op maat te maken aanbod is het mogelijk om de beweegtoestellen in de openbare ruimte te koppelen aan de QR-FIT app. Dit zorgt voor duidelijkere instructies, meer afwisseling en meer houvast voor gebruikers bij het in beweging komen door de verschillende functionaliteiten in de QR-FIT app.

Heeft uw gemeente ook interesse in makkelijk te integreren en laagdrempelig beweegaanbod wat ingezet kan worden om beweegtoestellen beter te benutten? Download dan vrijblijvend de brochure, of kijk voor meer informatie op www.qr-fit.nl/gemeenten.