Overgewicht is al jarenlang een belangrijke pijler van eet- en beweeggedrag binnen gemeenten, buurten en wijken. In 2020 publiceerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een kaart met data, waaruit blijkt dat een groot gedeelte van de Nederlandse inwoners te zwaar is voor zijn lengte. Het geschatte percentage, op basis van 540.000 respondenten, lag op een landelijk percentage van ruim 50%. In dit onderzoek bleek dat zelfs in bepaalde wijken een overgewicht percentage van boven de 70% gehaald wordt.

Is overgewicht dan echt zo’n probleem?

In de afgelopen jaren is gebleken dat het bestrijden van overgewicht voor veel gemeenten in Nederland een belangrijk terugkerend speerpunt is binnen de beleidsplannen. Er zijn veel verschillende manieren om beweging te stimuleren onder verschillende bevolkingsgroepen. Toch blijkt dat het voor veel gemeenten lastig is om inwoners te voorzien van toegankelijk beweegaanbod om dit probleem tegen te gaan.

Dit terwijl de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen meer en meer bekend zijn. Een heftige vorm van overgewicht, beter bekend als obesitas, kan zorgen voor diabetes, een verhoogde bloeddruk en verhoogde cholesterolwaarden. Daarnaast vergroot het ook de kans op dat iemand een hart- of vaatziekte oploopt. De fysieke gevolgen gaan nog verder: Botten en gewrichten kunnen schade oplopen door de hoge impact van het lichaamsgewicht. Fysiotherapeuten zien vaak verschillende beweegproblemen bij mensen met overgewicht. Daarnaast vullen verminderde vruchtbaarheid, slaapapneu en slechte wondgenezing het rijtje van de gevolgen nog aan.

Deze persoonlijke gevolgen zijn natuurlijk erg vervelend voor inwoners zelf, maar hier stopt het niet. Uit onderzoek van Convenant Gezond Gewicht blijkt dat overgewicht de Nederlandse maatschappij naar schatting zo’n 1,2 miljard euro kost aan medische zorg. Daarnaast kost het een goede 2 miljoen euro aan gederfde arbeidsproductiviteit en deze cijfers zijn stijgende. Om deze cijfers terug te dringen zijn er meer gezonde inwoners en werknemers nodig.

Hoe kunnen we dit tegen gaan?

Er zijn verschillende manieren om deze negatieve effecten te remmen en juist te zorgen voor een tegendraadse uitkomst. Organisaties kunnen bijvoorbeeld zorgen voor gezonde maaltijdopties in de kantine. Denk hierbij aan groenten, fruit, volkorenproducten en eiwitrijk voedsel. Ook kunnen organisaties het aanbod van ongezonde snacks beperken of verbieden. 

Om in de stroom van educatie te blijven, kunnen gemeente inwoners geïnformeerd worden over gezonde voeding en de meerwaarde van voldoende fysieke activiteit. Door middel van campagnes, workshops en andere educatieve programma’s

Daarnaast kunnen gemeenten er voor kiezen om samen te werken met lokale supermarkten en restaurants. Dit om bewustwording t.a.v. gezonde voeding te verhogen. Maar denk ook aan organisaties als zorginstellingen, bedrijven en andere organisaties om gezonde leefstijl initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren.

Bewegen is ook belangrijk

Niet alleen eten en drinken zorgt voor overgewicht, ook te weinig bewegen heeft hier mee te maken. Door fysieke activiteiten te stimuleren kun jij de inwoners helpen overgewicht tegen te gaan. Een gemeente kan sportvelden en -faciliteiten bouwen, of sportevenementen organiseren om inwoners aan te moedigen om meer te bewegen. Gezien het feit dat de energieprijzen stijgen en veel inwoners sport abonnementen opzeggen is de noodzaak van het faciliteren van bewegen in de openbare ruimte steeds meer aan het toenemen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan QR-FIT. Door een beweegroute aan te schaffen in de nabije leefomgeving hebben inwoners de tool om gratis en laagdrempelig in beweging te komen. Door dit educatieve programma worden inwoners van jong en oud gestimuleerd om gezonder gedrag te vertonen. Wat weer resulteert in minder overgewicht in de gemeente. Het aanbod is geschikt voor zowel getrainde als ongetrainde mensen door de verschillende niveaus waarop de oefeningen uitgevoerd kunnen worden. Om het leuk te maken en houden rouleren de oefeningen achter de QR-codes elke dag! 

De beweegroutes geven de mogelijkheid om iedere dag naast een leuke wandeling of een hardlooprondje verschillende oefeningen te doen. De QR-FIT app begeleid inwoners bij het bewegen, het doen van de oefeningen en het behalen van doelen om bijvoorbeeld af te vallen of sterker te worden. 

Ook een beweegroute plaatsen in jouw gemeente?

Dus is er in jouw gemeente sprake van overgewicht onder inwoners en ben je op zoek naar een laagdrempelig beweegconcept om dit tegen gaat? Kijk dan snel op www.qr-fit.nl/gemeente voor meer informatie en vraag een gratis brochure aan. Door het op maat gemaakte beweegaanbod van QR-FIT, met verschillende niveaus, is het voor iedere inwoner toegankelijk om te beginnen met bewegen!