Wil je als gemeente eenzaamheid tegengaan? Dan is deze blog iets voor jou! In deze blog worden mogelijke oplossingen toegelicht om dit probleem tegen te gaan en op te lossen. Hopelijk met behulp van deze blog kunnen inwoners binnen jouw gemeente van dit vervelende gevoel afkomen. Zodat inwoners binnen jouw gemeente zichzelf niet meer eenzaam hoeven te voelen en weer optimaal kunnen gaan genieten van het leven. Dat wil uiteindelijk toch iedereen? 

Eenzaamheid in Nederlandse gemeenten

In Nederland zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen, ruim 10% van alle Nederlanders voelt zich volgens onderzoek behoorlijk eenzaam. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 33,33% van alle Nederlanders zich middelmatig eenzaam voelt. Wat betreft geslacht zit er een minimaal verschil in eenzaamheid tussen man en vrouw. 

Jezelf eenzaam voelen komt ruim 0,5% vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Niemand wil zich eenzaam voelen en daarom is dit een serieus probleem waar aandacht aan besteed moet worden om dit zoveel mogelijk te minimaliseren. Dit probleem komt voor op iedere leeftijd, echter komt het wel het vaakste voor bij ouderen mensen.

De gevolgen van eenzaamheid in gemeente

Als mensen zich langere tijd eenzaam voelen leidt dit tot allerlei negatieve gevolgen, waaronder een slechtere gezondheid. Het hebben van een ‘slechtere’ gezondheid houdt in dat het immuunsysteem minder goed werkt dan voorheen, het kan leiden tot een hogere neerslachtigheid en een grotere kans op hartaandoeningen en de ziekte van Alzheimer. 

Bovendien kan eenzaamheid mensen stimuleren om een ongezonde levensstijl te hanteren, hierdoor wordt de kans verhoogd op allerlei ziektes en in het uiterste geval om eerder dood te gaan. Daarnaast zijn mensen die zich eenzaam voelen vaak ongelukkig. Dit resulteert in het hebben van een bepaalde leegte in het lichaam wat bepaalde negatieve gevoelens met zich meebrengt, deze zaken beïnvloeden de kwaliteit van het leven op een negatieve manier. 

Tenslotte brengt eenzaamheid kosten met zich mee voor gemeenten, je kunt onderscheid maken tussen indirecte kosten en directe kosten. De directe kosten voor gemeenten zijn de buurthuizen die gebouwd en onderhouden moeten worden, met daarbij betaling van het personeel. Denk daarnaast aan gemeentemedewerkers die per uur betaald moeten worden om activiteiten te regelen en faciliteren om eenzaamheid tegen te gaan. Indirecte kosten gaan over zorgkosten en uitkeringen die toenemen door toename aan ziektes bij mensen en doordat mensen niet meer kunnen werken.

Deze nadelen en nare feiten wil je als gemeente uiteraard zien te voorkomen, daarom is het belangrijk om hier als gemeente bewust van te zijn en dit probleem voor een zo groot mogelijk zien te voorkomen en/of te verhelpen. 

Hoe kun je als gemeente eenzaamheid voorkomen? 

Een van de belangrijkste manieren waarop een gemeente eenzaamheid kan tegengaan is door het ontwikkelen en uitvoeren van sociale programma’s en activiteiten die mensen met elkaar in contact brengen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten en evenementen waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten en sociale contacten kunnen opdoen. Denk hierbij aan zaken als: sportieve buurtactiviteiten, koffiebijeenkomsten en andere activiteiten. Door geregeld een activiteit in te plannen per gemeente breng je mensen bijeen en mensen die zich eenzaam voelen zullen het fijn vinden om op deze manier in contact te komen met anderen mensen om zich minder eenzaam te voelen.

Ook kan de gemeente samenwerken met lokale organisaties en vrijwilligersgroepen om sociale steunnetwerken op te zetten en eenzaamheid te bestrijden. Een voorbeeld hiervan is een buurthuis. In buurthuizen kunnen mensen met elkaar een praatje maken, een spelletje spelen of iets eten en/-of drinken. Het gevolg van een buurthuis is dat mensen die zich eenzaam voelen zich snel minder eenzaam voelen door relatief vaak verbonden te zijn met anderen mensen.

Gemeenten kunnen daarnaast sport en beweging stimuleren om eenzaamheid tegen te gaan. Door het aanmoedigen van sport en bewegen onder inwoners van de gemeente zullen inwoners meer met elkaar in contact komen. Dit heeft als resultaat dat inwoners zich minder eenzaam zullen gaan voelen. Door bijvoorbeeld beweegroutes in de openbare ruimte  te realiseren, kunnen inwoners elkaar opzoeken en samen in beweging komen. QR-FIT stimuleert met behulp van deze laagdrempelige beweegroutes het bewegen in de openbare ruimte. Door de groepsactiviteiten op de routes en de groepen/communitie functies in de app stimuleert QR-FIT het bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte! 

Ook een beweegroute realiseren in jouw gemeente om bewegen en ontmoeten te stimuleren?

Neem dan een kijkje op onze website en download de brochure of plan direct een adviesgesprek in met een van onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken voor jouw gemeente.