a

Voor organisaties

Hoe betrek je vluchtelingen bij beweegaanbod in de gemeente?

door | 2 mrt, 2023

Door de vele oorlogen, natuurrampen en slechte omstandigheden in de wereld neemt het aantal vluchtelingen in Nederland toe. Het integreren in de samenleving kan voor hen erg moeilijk zijn, zo ook om een gepaste sport te vinden. Goed bewegen is voor deze mensen dan ook net zo belangrijk, of zelfs nog belangrijker dan voor de doorsnee Nederlander. De taal van sport begrijpt iedereen. Door laagdrempelig bewegen voor deze doelgroep mogelijk te maken hebben vluchtelingen de kans om in beweging te komen en te integreren in de maatschappij. In deze blog meer over hoe vluchtelingen betrokken kunnen worden bij beweegaanbod in de gemeente! 

Waarom is sporten zo belangrijk voor deze doelgroep?

Uit eerdere ervaringen en een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB) blijkt dat een goede fysieke en mentale gezondheid ervoor zorgt dat vluchtelingen zich eerder thuis voelen in Nederland. Genoeg beweging kan hier natuurlijk voor zorgen. Los van de bekende fysieke voordelen kan sport en bewegen ook zorgen voor sociale-interactie en dus eenzaamheid tegengaan. Veel vluchtelingen, zeker degene uit oorlogsgebieden hebben trauma’s opgelopen die ze elke dag met zich mee slepen. Zo hebben ze vaak familieleden achter moeten laten om in Nederland te komen, dit geeft stress, angst en spanning. Sport en bewegen heeft niet alleen een positief effect op vluchtelingen door fysieke en sociale redenen, het is ook afleiding en zorgt ervoor dat mensen ergens anders aan denken. Het uiteindelijke doel is dat vluchtelingen zelfstandig kunnen meedoen in onze samenleving, Daarom is het van belang dat bewoners naast sporten op de opvanglocatie ook actief naar buiten gaan.

De sport- en beweeg sector is de plek om mensen te ontmoeten, plezier te beleven en traumatische ervaringen even te vergeten. Dit is dan ook de reden dan sportactiviteiten rond asielzoekerscentra van groot belang zijn.

Hoe kunnen gemeenten voor alle vluchtelingen een laagdrempelig sport- en beweegaanbod creëren?

Sport en bewegen is dus erg belangrijk voor vluchtelingen, maar hoe kunnen gemeenten dit nou zo goed mogelijk aanbieden? Volgens het Mulier Instituut kunnen buurtsportcoaches de brug slaan tussen vluchtelingen en het lokale sportaanbod. ‘De grote kracht van deze sportmedewerkers is dat ze door hun persoonlijke contact, snel kunnen inspelen op de behoeftes van de bewoners én de bewoners heel direct kunnen stimuleren om te bewegen’, vertelt Margriet van Schaik, projectleider sport & vluchtelingen bij NOC*NSF. Gemeenten kunnen dus samen met de buurtsportcoaches de vluchtelingen gaan betrekken bij het beweegaanbod. Er zijn al heel wat initiatieven van sportverenigingen waar het NOC*NSF aan mee werkt, zo hebben verschillende  sportverenigingen afgelopen jaren een speciaal sportaanbod voor lokale asielzoekerscentra ontwikkeld.

Echter moet het bewegen ook mogelijk zijn voor degene die niet bij een vereniging kunnen of willen zitten. Er is in hoge mate sprake van individualisering in de sport, zo ook bij de vluchtelingen. Bewegen moet dus net zo goed mogelijk zijn voor de recreatieve sporter die meer wil dan alleen lopen of hardlopen. Het is dus zaak voor gemeenten om in de openbare ruimte laagdrempelig bewegen te verbeteren en toegankelijker maken. 

Beweegroutes kunnen een mooi middel hiervoor zijn, beweegroutes zijn voor iedere sporter toegankelijk en kosten voor de gebruikers geen geld. Een functionele training in de openbare ruimte waar spier- en bot versterkende oefeningen en uithoudingsvermogen samen komen. Ook kunnen beweegroutes fungeren als ontmoetingsplekken waardoor vluchtelingen op een laagdrempelige manier samen kunnen bewegen!

Een gepast beweegaanbod voor vluchtelingen in elke gemeente

Door middel van een beweegroute met QR-codes waarbij elke dag een nieuwe training klaar staat maakt QR-FIT dit voor iedereen, dus ook de vluchtelingen mogelijk. Het is laagdrempelig te gebruiken en beschikbaar in meerdere talen waardoor het aanbod te begrijpen is voor de vluchtelingen. 

Binnenkort kunnen gebruikers ook groepen aanmaken in de app, waardoor ze samen kunnen sporten met familie, vrienden, mede vluchtelingen of nog mooier, sporters die je al hebt ontmoet door QR-FIT!  

Is jouw gemeente op zoek naar laagdrempelige en uitdagende manieren om vluchtelingen meer te laten bewegen? Neem dan een kijkje op de website van QR-FIT en/of download de brochure

Meer QR-FIT nieuws