Het betrekken van rolstoelers bij beweegaanbod in de openbare ruimte is belangrijk voor deze doelgroep. Zo geef je rolstoelers de kans om deel te nemen aan fysieke activiteiten en kunnen zij profiteren van de voordelen voor lichaam en geest. Helaas zijn in veel gemeente de openbare ruimten niet toegankelijk voor rolstoelers, waardoor deze groep vaak wordt uitgesloten van beweegaanbod. In deze blogpost bespreken we verschillende manieren om rolstoelers te betrekken bij beweegaanbod in de openbare ruimte.

Rolstoelers en het huidige beweegaanbod in de openbare ruimte

Bewegen in de openbare ruimte is voor veel mensen van belang voor hun gezondheid en welzijn. Helaas zijn er veel barrières voor rolstoelers die het hen moeilijk maken om deel te nemen aan fysieke activiteiten in de openbare ruimte. Dit komt omdat veel openbare ruimten niet toegankelijk zijn voor rolstoelers, waardoor zij worden uitgesloten van bepaalde gebieden of faciliteiten. 

Er is vaak een gebrek aan aangepast beweegaanbod voor rolstoelers, zoals rolstoelvriendelijke fitnessapparatuur of rolstoeltoegankelijke sportvelden. Dit kan betekenen dat rolstoelers worden uitgesloten van bepaalde fysieke activiteiten. Maar ook door gebrek in aanbod kunnen rolstoelers zich sociaal geïsoleerd voelen. Dit komt door beperkingen in hun mobiliteit en de onvoldoende aanwezigheid van rolstoeltoegankelijke faciliteiten en activiteiten. Wat uiteindelijk leidt tot vermindering van de kwaliteit van leven.

De problemen die de rolstoelers ondervinden komen vooral door onwetend bij mensen over de specifieke wensen en behoeften van rolstoelers. Dit is de reden waarom er vaak geen rekening gehouden wordt met deze groep bij de ontwikkeling van beweegaanbod in de openbare ruimte. Dit kan leiden tot onbenutte kansen om deze groep te betrekken bij fysieke activiteiten in de openbare ruimte en hun kwaliteit van leven te verbeteren. 

Manieren om rolstoelers te betrekken bij het beweegaanbod

Een van de belangrijkste manieren om rolstoelers te betrekken bij beweegaanbod in de openbare ruimte is het creëren van een toegankelijke omgeving. Dit betekent bijvoorbeeld het aanleggen van rolstoeltoegankelijke paden. Maar het verwijderen van obstakels zoals trappen en drempels en het aanbieden van rolstoeltoegankelijke toiletten zijn ook voorbeelden hiervan.

Daarnaast is belangrijk om rolstoelers op de hoogte te houden van de aanwezige faciliteiten en activiteiten in de openbare ruimte. Dit kan door middel van een toegankelijke website of folder. Hier in staat bijvoorbeeld informatie over de toegankelijkheid van de faciliteiten en de aangeboden activiteiten wordt verstrekt.

Ook is het goed om rolstoelers te betrekken bij de ontwikkeling van het beweegaanbod in de openbare ruimte. Dit kan bijvoorbeeld door hen te raadplegen over hun wensen en behoeften, en hen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan het ontwerpproces van de faciliteiten en activiteiten. Met deze informatie kan er worden gezocht naar gevarieerd aanbod van activiteiten en faciliteiten die geschikt zijn voor rolstoelers. Denk aan aanbod zoals rolstoelvriendelijke fitnessapparatuur, rolstoeltoegankelijke sportvelden en beweegroutes op maat voor rolstoelers.

Tot slot is het van belang om het personeel en vrijwilligers te  trainen die betrokken zijn bij beweegaanbod in de openbare ruimte, omdat het hen bewust maakt van de specifieke wensen en behoeften van rolstoelers. Door deze training, krijgen ze inzicht in de barrières die rolstoelers ondervinden bij het bewegen in de openbare ruimte, zoals gebrek aan toegankelijkheid, mobiliteit en sociale uitsluiting. Door bewust te zijn van deze obstakels kunnen zij bijdragen aan het verminderen van deze en de toegankelijkheid verbeteren voor rolstoelers. Ook kan men zich beter inleven in de situatie van rolstoelers en hen beter ondersteunen en adviseren over welke faciliteiten en activiteiten geschikt zijn voor hen. Hierdoor kan men de participatie van rolstoelers in de openbare ruimte verhogen.

Meer beweging en vitalere rolstoelers

Om in te haken op de wensen en behoeften van de rolstoelers gaat QR-FIT een passend concept ontwikkelen. Zo is het binnenkort mogelijk om een op maat gemaakt systeem van oefeningen speciaal voor rolstoelers toe te voegen aan de QR-FIT beweegroute. De oefeningen worden opgenomen met rolstoelers op drie niveaus met video en tekstuele uitleg. Zodat zowel vitalere, als minder vitale rolstoelers kunnen participeren op de QR-FIT beweegroutes. Op deze manier speelt QR-FIT in op het inclusief sporten en bewegen, met sport en bewegen voor iedereen als doel! 

Ook inwoners met een rolstoel in beweging krijgen?

Ben je op zoek naar een beweeg initiatief waarop rolstoelers laagdrempelig in beweging kunnen komen? Kijk dan snel op www.qr-fit.nl/gemeente voor meer informatie en vraag een gratis brochure aan. Door het op maat gemaakte beweegaanbod van QR-FIT, met verschillende niveaus, is het voor iedere inwoner toegankelijk om te beginnen met bewegen!