Het aantal valincidenten onder senioren is een groeiend gezondheidsprobleem in Nederland. Valongevallen kunnen ernstige gevolgen hebben, waaronder verwondingen, verlies van mobiliteit en zelfs overlijden. Het goede nieuws is dat veel van deze incidenten kunnen worden voorkomen door middel van effectieve valpreventie, en een van de sleutelcomponenten van valpreventie is preventief bewegen. In dit artikel meer over het belang van preventief bewegen bij valpreventie en hoe QR-FIT een bijdrage levert aan dit doel.

Het belang van valpreventie

Valincidenten zijn een ernstig gezondheidsprobleem, vooral onder ouderen. Het is bekend dat het verouderingsproces gepaard kan gaan met verlies van spierkracht, balansproblemen en afnemende mobiliteit, wat het risico op vallen vergroot. Volgens gegevens vanuit Veiligheid NL zijn er in Nederland 1,1 miljoen senioren met een hoog valrisico, wat aantoont dat valpreventie een dringende behoefte is.

Valongevallen kunnen leiden tot ernstige verwondingen, zoals gebroken botten, hoofdletsel en kneuzingen, die de kwaliteit van leven aanzienlijk kunnen verminderen. Daarom is het van groot belang om preventieve maatregelen te nemen om deze incidenten te voorkomen.

Preventief bewegen als kern van valpreventie

Een van de meest effectieve manieren om het risico op vallen te verminderen, is preventief bewegen. Regelmatige lichaamsbeweging kan de spierkracht en balans verbeteren, de flexibiliteit vergroten en het zelfvertrouwen vergroten, allemaal essentiële elementen bij het voorkomen van vallen. Preventief bewegen is echter niet beperkt tot senioren; het is relevant voor mensen van alle leeftijden.

Het idee achter preventief bewegen is om de fysieke fitheid te behouden en te verbeteren, zodat het lichaam beter in staat is om dagelijkse handelingen uit te voeren. Sterkere spieren en een betere balans helpen bij het handhaven van stabiliteit en coördinatie, waardoor de kans op vallen afneemt.

QR-FIT beweegplatform voor iedereen

Vanuit QR-FIT begrijpen we het belang van preventief bewegen en hebben we als missie om mensen van alle leeftijden in beweging te brengen en aan de beweegrichtlijnen te laten voldoen. Het QR-FIT beweegplatform is een laagdrempelig platform wat bewegen in de openbare ruimte voor iedereen mogelijk maakt. 

Het is mogelijk om door middel van QR-FIT beweegroutes met QR-codes af te leggen of om eigen routes uit te tekenen met specifieke oefening punten. Het beweegplatform bevat beweegprogramma’s die zijn ontworpen om te voldoen aan de officiële beweegrichtlijnen. Deze programma’s zijn ontwikkeld met de gezondheid en het welzijn van de gebruikers in gedachten.

QR-FIT is niet alleen een beweegplatform, maar ook een community. We betrekken diverse belanghebbenden, waaronder overheden, gemeenten, buurtsportcoaches en de zorgsector om gezamenlijk aan het doel van valpreventie te werken. Het platform biedt educatie en bewustwording over valpreventie, zodat mensen zich bewust worden van het belang van preventief bewegen.

Het voorkomen van valincidenten is van cruciaal belang voor de gezondheid en het welzijn van senioren en de samenleving als geheel. Preventief bewegen is een bewezen effectieve manier om valrisico’s te verminderen, hier heeft QR-FIT een beweegplatform voor ontwikkeld.

Ben jij benieuwd naar wat het QR-FIT beweegplatform voor jouw gemeente kan betekenen bij het inrichten van de ketenaanpak? Neem dan gerust contact op via www.qr-fit.nl/contact