In Nederland zijn richtlijnen opgesteld over hoeveel en hoe je zou moeten bewegen om een gezonde levensstijl te hebben. Je voelt je niet alleen beter; ook zorgt voldoende bewegen ervoor dat je de kans op overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten vermindert. In deze blog lees je wat deze beweegrichtlijnen voor jou inhouden.

De richtlijnen worden opgesteld door de Gezondheidsraad. Dit is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan van de Nederlandse overheid. De richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en geven aan hoeveel beweging per week wordt aanbevolen voor een goede gezondheid.

Beweegrichtlijnen voor volwassenen

Volgens de richtlijnen zouden volwassenen (leeftijd 18 tot 64 jaar) wekelijks tenminste 150 minuten ‘matig intensief’ moeten bewegen. Matig intensief bewegen zorgt ervoor dat je hartslag en ademhaling omhoog gaan, maar dat je nog wel kunt praten tijdens het bewegen. Voorbeelden van matig intensieve activiteiten zijn wandelen, fietsen, zwemmen en tuinieren. (De Klein, 2020)

Naast matig intensief bewegen wordt ook aanbevolen om minimaal twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten te doen. Dit kan bijvoorbeeld krachttraining zijn, maar ook activiteiten als traplopen of tuinieren waarbij spieren en botten gebruikt worden.

Stilzitten is een no-go. Aangeraden wordt dit zo veel mogelijk te beperken. 

Beweegrichtlijnen voor kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren (leeftijd 4 tot 18 jaar) zouden minstens een uur per dag matig tot intensief moeten bewegen, bij voorkeur verdeeld over de dag. Denk daarbij aan buiten spelen, fietsen, rennen of deelnemen aan een sportclub. Ook wordt aanbevolen om minstens drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten te doen. (bron: De Klein, 2020)

Voor kinderen en jongeren geldt ook dat langdurig stilzitten niet goed is; sta op na een half uur stilzitten en kom in beweging. Je voelt je fitter en ontwikkelt jezelf niet alleen lichamelijk maar ook op mentaal gebied. 

Beweegrichtlijnen en Jouw gemeente 

Jouw gemeente dient ervoor te zorgen dat er voldoende beweegaanbod is. Denk daarbij aan speel- en beweegtuinen, sportveldjes en gymles op school. QR-FIT sluit daarbij aan door op een laagdrempelige manier in de openbare ruimte op een interactieve manier in beweging te komen en in beweging te blijven. Eenvoudig en gemakkelijk en voor iedereen!


Ook met jouw gemeente  in beweging komen met QR-FIT? Kijk op de gemeentepagina op onze website voor meer informatie en vraag een gratis brochure aan.